Tukipalvelut

Hoidamme kaikki yrityksen käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot sekä niihin kohdistuvat tukipyynnöt. Tukipyynnöt hoituvat erikseen sovittavien, joko etäyhteyden tai paikan päällä tapahtuvien, tukipalvelukäyntien kautta.